top of page
web background green.png

Limble CMMS

Bakımla maliyetlerini azaltın 

Proaktif bakımın, plansız duruşların önüne geçerek işletmenizde ciddi büyüklükte maliyet düşüşü sağladığı herkesçe bilinir. Fakat işin zor kısmı  proaktif bakımın gerektirdiği sürekli planlama, takvimleme ve organizasyon işidir. Limble önleyici bakım planı oluşturmayı ve yürütmeyi çok kolaylaştırır. 

Yöneticilerinize  Zaman Kazandırın 

Birçok yönetici gününün önemli bir kısmını görev atayarak ve onları takip ederek geçirir. Limble sayesinde bakım işleri otomatik ilgili teknisyenlere atanır ya da takımlara dağıtılmak üzere yöneticide toplanır. Yöneticinin tek yapması gereken görevi sürükle-bırak yöntemiyle bir takıma atamaktır.  

IOT ile varlıklarınızı gerçek zamanlı takip edin 

Limble tak çalıştır sensör entegrasyonu sayesinde düşük maliyetle uzaktan izleme sistemi kurabilir ve varlıklarınızın durumunu gerçek zamanlı takip edebilir, anormal durumlarda bildirim alabilir ve plansız duruşların önünde geçebilirsiniz. 

Service Name

Yöneticilerin önemli görevlerinden biri de bakım programının performansını değerlendirmek ve üst yönetime sunmaktır. Limble ile bir rapor şablonunu sadece bir kere oluşturmak yeterlidir. Sonrasında raporlar gerçek zamanlı olarak sürekli güncellenir. Excel tablolarına gerek kalmaz.

Kağıt kullanımına son verin 

Kağıt formlar bakım dünyasında genellikle olmazsa olmaz kabul edilir. Limble ile kağıt formlara hiç ihtiyaç duymazsınız. Görevlerle ilgili formları Limble üzerinde doldurmak kağıt form doldurmaktan çok daha hızlıdır. Limble ile bir bakım teknisyeni günde ortalama 40 dakika form doldurma süresinden tasarruf eder. 

Teknisyenlerinize Zaman Kazandırın 

Kağıt kullanımını elemine ederek form doldurma sürecinden günde ortalam 40 dakika kazandırmanın yanında teknisyenlerin bir görevden diğerine hızla geçmesini sağlar. Teknisyenler kendilerine atanan yeni görevlerden gerçek zamanlı haberdar olur. Ayrıca teknisyenler ilgilendikleri ekipmanın tüm bakım ve onarım geçmişine ve ilgili belgelere kolaylıkla ulaşırlar. İşlerine başlarken ihtiyaç duyacakları parçaları görebilirler.

Contact

Like what you see? Get in touch to learn more.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Thanks for submitting!
bottom of page