top of page

Ekipman Bakımı: Hedefler, Stratejiler, Uygulama

Güncelleme tarihi: 9 Ara 2022


Kullanılan her ekipman, sonunda arızaya yol açacak olan aşınma ve yıpranmaya maruz kalacaktır. Ekipman bakımı, yalnızca bu arıza noktasını ertelemek için değil, aynı zamanda meydana geldiği ana hazırlıklı olmak içindir.


Doğru ekipman bakımının neden bu kadar önemli olduğuna bir göz atalım, en popüler bakım stratejilerinin ana hatlarını çizelim ve uygun maliyetli bir ekipman bakım programının nasıl oluşturulacağına bakalım.


Ekipman bakımı nedir ve neden önemlidir?

Ekipman bakımını tanımlamanın en iyi yolu, ne elde etmeye çalıştığımıza bakmaktır. Ekipman bakımının temel amacı, ekipmanı optimum çalışma düzeninde tutmaktır. Bir ekipmana uygun düzenli bakım uygulandığında, üretim çıktısını en üst düzeye çıkarır ve kullanım ömrünü uzatır.


Eğer bakım departmanınızın proaktif ekipman bakım stratejisi yoksa, makine arızaları günlük rutin haline gelir ve bunun sonucunda aşağıdakilerin hepsinde artış meydana gelir:

 • bütçe sorunları

 • üretim gecikmeleri

 • güvenlik olayları

 • fazla mesaide artış

 • envanter sorunları

 • daha kısa ekipman yaşam döngüsü

 • mutsuz çalışanlar

Yukarıdaki listeyi göz önünde bulundurduğunuzda ve buna marka itibarınız üzerindeki potansiyel darbeyi de eklediğinizde, ekipman arıza süresinin gerçek maliyeti yıkıcı olabilir.

İyi haber şu ki, etkili bir bakım stratejisi uygulamak her zamankinden daha kolay. Buna geçmeden önce, ekipmanınızı bozulmamış durumda tutmak için uygulayabileceğiniz en yaygın stratejileri gözden geçirelim.


Ekipman bakım türleri

Yıllar içinde ortaya çıkmış ve gelişmiş birkaç farklı bakım stratejisi vardır. Birçoğu hakkında kapsamlı yazılarımıza ayrıca göz atabilirsiniz. Bu bölümde, her birini kısaca özetleyeceğiz ve size konuyu daha ayrıntılı olarak açıklayan bir kaynağa bağlantı vereceğiz.

 1. Arızaya kadar çalışma stratejisi: Bakım için reaktif bir yaklaşımı temsil eder. Bu stratejiyi kullanarak, bir parça ekipmanı bozulana kadar bilinçli olarak kullanmaya karar verirsiniz. Düşük onarım maliyetleri olan ve ekipman arızasının büyük operasyonel sorunlara (üretim gecikmeleri gibi) neden olmayacağı durumlar için uygundur. Bir sonraki arızadan sonra değiştirmeyi planladığınız kritik ekipmanlarda kullanılabilir.

 2. Önleyici bakım stratejisi: Çoğu ekipman türü için iyi bir genel stratejidir. Uygulanması ve çalıştırılması en kolay ve en ucuz proaktif bakım stratejisidir. Reaktif bakımdan proaktif bakıma geçiş yapmak isteyen tüm işletmeler için harika bir ilk adımdır .

 3. Koşul Bazlı Bakım (CBM) stratejisi: Uygulanabilmesi durum izleme sensörleri satın alınması ve ekipmana kurulması gerekir. Bu sensörler, varlıklarınızın sağlığı hakkında size gerçek zamanlı bilgi verir. Böylece, bir ekipmana ne zaman servis verilmesi gerektiği konusunda daha iyi bir fikre sahip olarak bakım programınızı optimize etmenize yardımcı olur.

 4. Kestirimci bakım (PdM) stratejisi: Kestirimci bakım ya da Öngörüye dayalı bakım , CBM'nin yükseltilmiş bir sürümü gibidir (aynı şeyi yapar, ancak daha iyi). Bir ekipmanın arızalanmasının tam olarak ne zaman beklendiğini tahmin etmek için tahmine dayalı analiz ve algoritmaların (durum izleme sensörlerinden gelen verilere dayalı olarak) kullanılmasını içerir. Böylece arıza gerçekleşmeden hemen önce bakım planlayabilirsiniz.

 5. Toplam üretken bakım (TPM): Toplam üretken bakım , ağırlıklı olarak imalat sektöründe kullanılan bir stratejidir. TPM, ekipman bakım sorumluluğunu bakım ekibinin dışına taşır. Tüm organizasyonun bağlılığını ve çabasını gerektiren sürekli iyileştirme felsefesini temsil eder. Tam olarak uygulanması yıllar alır, bu nedenle bu yönde ilerlemek isteyen kuruluşlar genellikle otonom bakım adı verilen sadeleştirilmiş bir şeklini uygulamaya çalışırlar .


Kullanılacak en iyi bakım stratejisi hangisidir?Teoride, kestirimci bakım en iyi seçenek gibi görünüyor. Bununla birlikte, PdM pahalı olabilir ve nispeten ucuz bir ekipman için pahalı bir strateji yürütmek nadiren buna değer.

Kullanmak istediğiniz yaklaşım, kullandığınız ekipmanın türünü/durumunu, bakım KPI'larınızı ve mevcut kaynaklarınızı hesaba katan yaklaşımdır .

Uygulamada, en iyi yaklaşım genellikle farklı stratejilerin bir kombinasyonudur. Çoğu kuruluş, önce önleyici bakımla başlayacak ve daha sonra insanlar bu proaktif zihniyeti başarıyla benimsediğinde, CBM ve PdM gibi daha gelişmiş stratejileri yavaş yavaş dahil edecektir.

Etkili ekipman bakım programı uygulamak

Bakım yöneticilerinin sınırlı bütçelerle yeterli sonuçları sağlamak için sürekli baskı altında oldukları bir sır değildir. Bu bazen onları günü kurtarmak için en ucuz varlıkları satın almaya teşvik eder. Daha ucuz varlıklar, daha sık bozulma eğilimindedir ve zamanla bakım kaynaklarınızın çok daha fazlasını tüketmek ister.

Bu neden önemli? Gerekli ekipman bakım miktarının, satın aldığınız ekipmanın kalitesiyle nasıl ilişkili olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bakım maliyetleri ve yatırımlar arasında denge kurmak, bakım yöneticisinin her gün aklında olması gereken bir şeydir.

Ekipman kalitesi bir yana, her zaman bir miktar bakım gerekli olacaktır. Bir ekipman bakım programının nasıl kurulacağını görelim.


Aşağıdaki adımlar, bir kuruluşun halihazırda bir CMMS yazılımı uyguladığı varsayımına dayalı olacaktır. Bunun nedeni, merkezi bir bakım platformu ve onunla birlikte gelen tüm özellikler olmadan etkili bir bakım programı yürütmenin neredeyse imkansız olduğuna inanmamızdır. 


1) Bir ekipman envanteri oluşturun

Proaktif bir bakım planında yer alacak her ekipman ve alt parçaları CMMS sisteminize girilmelidir.

Bunun iki nedeni vardır. İlk olarak, belirli bir ekipman parçası için bir iş emri oluşturmak istiyorsanız ve ekipman zaten CMMS veritabanınızdaysa bunu yapmak çok daha kolaydır. İkincisi ise varlık geçmişidir. Bilgisayar destekli bakım yönetim sistemlerinin kağıt kayıtlara göre en büyük avantajlarından biri, internet bağlantısı olan her yerden erişebileceğiniz varlık geçmişini otomatik olarak kaydetmeleridir.


2) Hangi ekipmana hangi bakım stratejisinin uygulanacağını seçin

Düzenli olarak bakımı yapılması gereken bir ekipman listeniz olduğunda, bakım programını oluşturmanın zamanı gelmiştir. Bunu yapmadan önce, hangi bakım stratejilerinin sizin için uygun olduğuna karar vermek için biraz zaman harcamalısınız.

Daha önce de belirtildiği gibi, çoğu kuruluş her şeyi kapsayan bir önleyici bakım stratejisi ile başlayacaktır. Bununla birlikte, bunun için bütçeniz varsa, en kritik ekipmanlarınız için birkaç sensör satın almak bir etkili olacaktır.


3) Ekipman bakım programını oluşturun

Bakım takvimi, herhangi bir ekipman bakım programının merkez noktasıdır. Hangi bakım işlemlerinin, ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğini kontrol eder.

Bu nedenle bakım takvimi, planlanan ve devam eden tüm bakım çalışmalarına net bir genel bakış sağlamalıdır. Bunun da ötesinde, rutin faaliyetleri hızlı bir şekilde planlamak, herhangi bir bakım görevini kolayca yeniden planlamak ve görev önceliklerini yalnızca bir veya iki tıklamayla değiştirmek için kolay bir yol sağlamalıdır.

İlk önleyici bakım planını oluştururken OEM kılavuzlarını inceleyebilir ve orada verilen talimatları takip edebilirsiniz. Belirli varlıklar için dikkate alınması gereken, uzun süredir devam eden sorunları olup olmadığını kontrol etmek için teknisyenlerinize de danışmalısınız.


CBM veya PdM kullanıyorsanız, bakım programınızın bir kısmı sırasıyla sensörlerden ve tahmine dayalı algoritmalardan gelen verilere dayalı olacaktır.

Hangi stratejiyi uygularsanız uygulayın, her zaman planlanması ve tutarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken bir dizi rutin bakım görevi olacaktır.


4) Bakım kontrol listelerini ve prosedürlerini tanımlayın

Bakım; günlük, haftalık veya aylık olarak gerçekleştirilen birçok tekrarlayan görevi içerdiğinden standardizasyondan büyük ölçüde yararlanılır. Aşağıdakileri tanımlayarak bunu kolaylaştırılabilir:

 • standart işletim prosedürleri (SOP)

 • acil bakım prosedürleri (EOP)

 • kilitleme/etiketleme prosedürleri (LOTO)

 • önleyici bakım kontrol listeleri

 • genel güvenlik yönergeleri

Tüm bunlar, kullanması gereken çalışanlara iletilmeli ve hatta gerekli görüldüğünde belirli iş emirlerine eklenebilir.


5) Bakım ekibinizi eğitin

Bir plan, onu uygulama yeteneğiniz yoksa kesinlikle hiçbir şey ifade etmez. Teknisyenler bakım planını okuyup anlayabilmeli ve ana hatlarıyla belirtilen bakım prosedürlerini takip etmek için gerekli bilgiye sahip olmalıdır. Ayrıca CMMS'yi ve uyguladığınız diğer dijital çözümleri nasıl kullanacaklarını da bilmeleri gerekir.

Herkesi gerekli düzeye getirmek için birkaç eğitim programı yürütmeniz gerekebilir .

Kuruluş, reaktif bakım hizmetlerinden proaktif bakım hizmetlerine geçerken, tüm bakım personelinin bu fikre dahil olmasını sağlamak için ekstra çaba göstermelidir. İlk birkaç ayda, teknisyenlerin yeni prosedürleri takip edip etmediklerini, ihtiyaç duydukları her şeyi ekipman bakım günlüğüne kaydedip kaydetmediklerini ve mevcut CMMS özelliklerini doğru kullanıp kullanmadıklarını kontrol etmek önemlidir . Bu, kötü alışkanlıkların kökleşmeden düzeltilmesine hizmet eder.


6) Analiz edin ve iyileştirin

İlk denemeden itibaren her şeyin mükemmel bir şekilde çalışacağını düşünmek biraz kibirli olurdu. Mevcut planınızdaki verimsizlikleri ve sorunları ortadan kaldırmak için bakım performans ölçütlerinin ve diğer göstergelerin düzenli olarak gözden geçirilmesi gereklidir.

Kullanmakta olduğunuz bakım yazılımı, ekipman bakım programınızı zaman içinde başarılı bir şekilde optimize etmek için size yeterli veri sağlayabilmelidir.


Son olarak

Ofisinizdeki bir havalandırma ünitesi, işe giderken kullandığınız bir araba veya üretim hattınızdaki bir makine olsun, her varlığın yapması gerekeni yapmasını sağlamak için ekipman bakımı gereklidir.

Bakım ekibinizin ortak çabası ve doğru CMMS yardımı ile, bir aydan kısa sürede geçerli bir ekipman bakım programına sahip olabilirsiniz.

Limble CMMS ve ekipman bakım yönetimi çabalarınızı destekleme yeteneği hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bize ulaşın .


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Demo ister misiniz?

Formu doldurun ve bir uzmanımız demo tarihi belirlemek için size ulaşsın:

Teşekkürler. Talebinizi aldık!

bottom of page